Onderwijs

Als klein meisje wist ik het al 100% zeker: ik word later knutseljuf!
En dat is uiteindelijk gelukt. Joehoee! In 2017 studeerde ik als docent Beeldende Kunst en Vormgeving af aan de Fontys Hogeschool voor de kunsten in Tilburg.

Na mijn afstuderen ben ik op verschillende plekken werkzaam geweest in en voor het onderwijs. Voor de zakelijke informatie hierover kun je mijn LinkedIn pagina bekijken.

Wat mij opvalt is dat veel Tiny House bewoners met hun kennis en ervaring andere mensen willen helpen aan een Tiny House. Ik denk dat vanuit de Tiny House movement een geheel nieuwe movement is ontstaan: andere mensen helpen aan een Tiny House. En dat is hartstikke mooi!

En toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan: er zit toekomst in de Tiny House movement! Ik denk daarom dat het wijs is om de Tiny House movement te introduceren bij een doelgroep die pas veel later toe is aan hun eigen huis…. Namelijk kinderen! De woningnood en de eenpersoons huishoudens zullen blijven toenemen. Leerlingen zullen zich bewust moeten worden van het feit dat het wonen in de toekomst er voor velen anders uit zal gaan zien dan wat nu de standaard is.

Daarnaast verbruiken de meeste huizen in de reguliere huizenmarkt meer dan dat de aarde kan leveren. We produceren met z’n allen veel te veel afval. Wij zijn de laatste generatie die het afvalprobleem kan oplossen. Voor de aankomende generaties zal dat problemen opleveren. Daarom is het NU het juiste moment om kinderen hier alvast een kijkje in te geven. Om ze te laten inzien dat ‘als je later groot bent’ wonen ook op een andere, leuke en milieuvriendelijke manier kan.

Natuurlijk heb ik al vele plannen en ideeën om kinderen spelenderwijs dit allemaal te leren. Graag zou ik (eventueel in samenwerking met Buurtschap Te Veld) de volgende lessencyclus ontwikkelen incl. een bezoek aan Buurtschap Te Veld. Deze lessencyclus zal er dan zeer waarschijnlijk als volgt uit gaan komen te zien:

LesLes onderdeelExtra informatie
Les 1Wat is de Tiny House Movement? Deze les is als introductie op de gehele Tiny House movement. Denk aan onderdelen als: Wat is een Tiny House nu eigenlijk? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat is het verschil tussen een Tiny House en een regulier huis?
Les 2Verdieping en herhaling Tiny House, uitleg Buurtschap Te Veld, materiaalgebruik, milieu etc. Verdiepings-les/ herhalingsles.
Voorbereiding op locatiebezoek. Kinderen voorbereiden op de komende opdrachten.
Les 3Bezoek Buurtschap Te Veld met een kindvriendelijke rondleiding en/of speurtocht.Na alle theorie een bezoek brengen aan de locatie.
Les 4Maken van miniatuur, maquette, kijkdoos: ruimtelijk inzichtNa locatiebezoek gaan kinderen zelf een miniatuur maken van hun eigen Tiny House, maquette of bijvoorbeeld een kijkdoos. Beetje afhankelijk van de leeftijd, wensen, school en/of educatieve doeleinde.


Eigenlijk is het heel raar dat wij op school alleen maar losse vakken krijgen, want op het moment dat wij de school uitlopen smelten een hoop van die vakken alweer samen als je de wijde wereld intrekt. Daarom zit het onderwijs in een trage transitie-overgang: ze willen van de oude structuur af dat elk vak los van elkaar staat en zo ook los van elkaar gegeven wordt. Dit hele principe noemen we vakoverstijgend onderwijs. Met deze toekomstvisie wil ik graag de lessen vormgeven. Bijvoorbeeld: tijdens de rondleiding op het terrein kiezen de kinderen een huisje uit die ze interessant vinden en deze gaan ze in de klas namaken. Dit kan bijvoorbeeld op schaalmodel. Dat ben je vakoverstijgend bezig want ze hebben niet alleen het beeldend vak, maar daar komt dan ook rekenen bij kijken. Als verdiepingsopdracht kun je dan weer bijvoorbeeld toevoegen dat het huisje energie neutraal moet zijn en dan kom je weer uit bij vakken als natuurkunde. En zo kan ik nog wel even door gaan!

Hou deze pagina zeker in de gaten, de ontwikkelingen kunnen zeker wel eens snel verlopen!